foto MG Margriet Gosker

English

Welkom op de website van Ds. Dr. Margriet Gosker

Margriet Gosker

Margriet Gosker is in de eerste plaats predikant, maar zij is ook voluit oecumenisch theoloog. Zij heeft zich sinds het verschijnen van het Limarapport over Doop, Eucharistie en Ambt in 1982 in het bijzonder beziggehouden met het ambt in de oecumenische discussie. Zij heeft hierover talrijke publicaties op haar naam staan. Zij promoveerde op dit onderwerp in het jaar 2000 summa cum laude. (Download de dissertatie.)

Onder de rubriek Ambt vindt men haar belangrijkste publicaties over dit onderwerp. Tot haar aandachtsvelden behoort speciaal ook de strijd om de vrouw in het ambt.

Onder de rubriek Oecumene zijn haar belangrijkste publicaties op dit terrein te vinden. Zij startte de LinkedIn-groep Ecumenical Network in 2010. Het is een besloten internationaal oecumenisch netwerk met leden over de hele wereld. Hier wordt actuele oecumenische informatie gegeven en er kunnen groepsdiscussies gevoerd worden over actuele oecumenische onderwerpen.

Onder de rubriek Hungarica staan publicaties, die met haar verbondenheid met Hongarije te maken hebben.

Onder de rubriek 500 jaar staan publicaties betreffende het Reformatiejaar 2017. Dr. Margriet Gosker gaf als projectmanager van de Protestantse Kerk van 2015-2017 op vrijwillige basis leiding aan de invulling van het Reformatiejubileum. [Lees verder…]

Onder de rubriek Miscellanea staan publicaties die niet onder een andere rubriek vallen.

Margriet Gosker studeerde theologie in Kampen, aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en verkreeg haar graad van doctor aan de Károli Gáspár Universiteit te Boedapest. Zij was als vicaris verbonden aan de Adventkerk en de Handwegkerk in Amstelveen en vervolgens was zij predikant in Heerhugowaard, Oostzaan, Amstelveen (Bankraskerk), Venlo (Joriskerk) en Boxmeer.

Meer lezen

Contact

Email: info@margrietgosker.com

Welcome to the website of Rev. Dr. Margriet Gosker

Margriet Gosker

Margriet Gosker is, first of all, a minister of the Protestant Church in the Netherlands. She is an ecumenical theologian as well. Since the BEM-Report on Baptism, Eucharist and Ministry was published in 1982 her special topic has been: Ministry in the Ecumenical Discussion. She published some scientific and many popular articles in this field.

April 2014 she was awarded the Royal Honour of ‘Officier in de Orde van Oranje Nassau’. Ordained in 1972, she is also very proud of being among the very first female ministers in her church. Margriet is a prolific writer and lecturer, having given many guest lectures (Karoli Gáspar University Budapest, Hungary; Pázmany Péter University, Budapest, Hungary; Reformed University Sárospatak, Hungary; Reformed University Kolozsvár, Romania; Utrecht University, the Netherlands; Free University of Amsterdam, the Netherlands).

The ordination of women is one of her topics. She was involved many years in the struggle for peace. She was also the leader of the Reformation Jubilee and the Reformation Year 2017 in behalf of the Protestant Church in the Netherlands.

Margriet Gosker was/is member of the editiorial board of several church news letters and magazines. Margriet Gosker is the owner of the LinkedIn Ecumenical Network group, which she initiated in 2010. The Ecumenical Network is International, its members are all over the world, informing each other on ecumenical news.

Margriet Gosker started her studies of theology in Kampen, then she studied at the Free University of Amsterdam. In the year 2000, she obtained her PhD at the Károli Gáspár University Budapest, summa cum laude. The thesis (in Dutch) is available here. She started her professional career as a vicar in Amstelveen. Then she served as a an ordained minister in Heerhugowaard, Oostzaan, Amstelveen (Bankraskerk), Venlo (Joriskerk) and Boxmeer.

Further reading

Contact

Email: info@margrietgosker.com