foto MG Margriet Gosker

English

Over het ambt

On Ministry and Ordination

Sinds het verschijnen van het Limarapport over Doop, Eucharistie en Ambt in 1982 heeft Margriet Gosker zich in het bijzonder beziggehouden met het ambt in de oecumenische discussie. Zij heeft hierover talrijke publicaties op haar naam staan, waarvan de belangrijkste hier worden gepresenteerd.

Intro Ordination etc.

Hieronder vindt u de publicaties die u kunt downloaden.
Raadpleeg voor een compleet overzicht mijn Bibliografie (PDF).

Listed below are the publications that are currently available in PDF.
Please feel free to download my full bibliography (PDF).

2019
‘Het ecclesiologische karretje van Van Ruler’. Kerk en Theologie/70, 47-58 (pdf, 339K).
2018
‘Bijdrage voor Van Ruler Symposium December 2018’. (pdf, 234K).
2018
‘Theoloog van Ruler verdiept gesprek tussen protestanten en evangelischen’. Reformatorisch Dagblad 15 december 2018 (pdf, 199K).
2018
‘Gaat de academisch gevormde predikant straks verdwijnen?’. Confessioneel 130/18, 8-9 (pdf, 2M).
2018
‘De vreugde van het ambt’. Confessioneel 130/19, 10 (pdf, 874K).
2018
‘Een mozaiek aan kerkplekken’. (pdf, 366K). [Niet om te heersen over uw geloof, maar om bij te dragen aan uw vreugde].
2018
‘Vernieuwing of vervreemding?’. Nederlands Dagblad, 11 (pdf, 684K).
2015
‘Zeven brieven’. Oecumenisch Bulletin 30/1, 11-12 (pdf, 779K).
2014
‘To be male is less important than it seems to be. Catholicity and Gender focussing on: the Ordination of Women’. (pdf, 122K).
2014
Wim Doesborgh, ‘Zuster in het ambt’. Dagblad De Limburger / Limburgs Dagblad/26 april (pdf, 485K).
2013
Pieter J. Huiser, ‘De voorzitter’. Predikant en samenleving/feb. (pdf, 1M).
2012
‘Wer dafür eine Nase hat… Das Lima-Dokument 30 Jahre später – Fokus: Die Niederlande’. Una Sancta. Zeitschrift für ökumenische Begegnung 67/3, 216-225 (pdf, 491K).
2012
‘Apostoliciteit van vrouwen in de kerk’. Lezing Studiedag Raad van Kerken, Amersfoort, 5 maart (pdf, 102K).
2011
‘Gods ‘ja’ en het ‘nee’ van de kerk Ambtstheologische notities bij de vrouw in het ambt’. In: M. de Baar, F. Cossee, M. van Veen en A. Voolstra, Honderd jaar vrouwen op de kansel 1911-2011, Hilversum, 53-67 (pdf, 542K).
2009
(met Hans Kronenburg) ‘Een wissel gemist! De ordinatie als voorwaarde tot het verlenen van sacramentsbevoegdheid’. Kerk en Theologie 60/2, 143-159 (pdf, 275K).
2008
‘Hoe verder?’. Lezing – spreekbeurt voor de Classis West-Brabant (pdf, 221K).
2007
‘Vrouwen tot diaken gewijd’. Geroepen. Info van de Vereniging tot vernieuwing van het ambt in de R.-K. Kerk 22/1, 1-3 (pdf, 5M).
2007
‘Ambt en katholiciteit. Soms zij wij katholieker… Een herovering ’. In: J. Kronenburg en R. de Reuver (ed.), Wij zijn ook katholiek. Over protestantse katholiciteit, Heerenveen, 127-140 (pdf, 331K).
2005
‘Wat jou aangaat, gaat ook mij aan’. Fier 8/6, 11-13 (pdf, 2M).
2005
Agnes Grond, ‘Wat jou aangaat, gaat ook mij aan. Margriet Gosker en haar gevecht voor de vrouw in het ambt’. Fier/6, 11-13 (pdf, 3M).
2005
‘Waarom alleen een gedoopte man?’. MV-NU 22/4, 6-7 (pdf, 3M).
2005
‘Het cruciale punt is het ambt’. MV-NU 22/1-2, 10 (pdf, 2M).
2004
‘Het is een klus, maar ik doe het met vreugde – Interview met Dominicus Ignatius Brügemann’. MV-NU 21/2, 1-2 (pdf, 3M).
2004
‘An Ecumenical Bishop, Yes or No? A Reaction to J. Kronenburg’. In: F.L. Bakker (ed.), Rethinking Ecumenism. Strategies for the 21st Century, Zoetermeer, 201-209 (pdf, 123K).
2004
‘Over Episcopus Oecumenicus’. Lezing Symposium 21 jan 2004 door de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Utrecht (pdf, 64K).
2003
‘Das ökumenische Gespräch über Eucharistische Gastfreundschaft in den Niederlanden’. In: J. Brosseder / H.-G. Link (Hg.), Eucharistische Gastfreundschaft. Ein Plädoyer evangelischer und katholischer Theologen, Neukirchen: Neukirchener Verlagshaus, 159-163 (pdf, 104K).
2002
‘Waarom reageren Nederlandse protestanten vaak zo allergisch op de bisschop?’. In: B.J. Aalbers en P. Nissen, De bisschop. Kerkscheidend of kerkverenigend?, Delft: Eburon, 93-101 (pdf, 86K).
2001
‘‘Now is the time’’. Nieuwsbrief van de Mariënburgvereniging 18/4, 1-3 (pdf, 7M).
2001
‘Als het ambt verbleekt ziet de kerk wit …’. Michsjol 10/1, 67-73 (pdf, 108K).
2000
Margreet Hogeterp, ‘’Een bisschop is daar heel gewoon’. Gereformeerd predikant promoveert aan Hongaarse universiteit’. Centraal Weekblad/27 okt., 5 (pdf, 2M).
2000
‘’Luisteren naar de stem van vrouwen’. Secretaris-generaal WARC op tournee langs lidkerken’. Centraal Weekblad/24 nov., 7 (pdf, 1M).
2000
Het ambt in de oecumenische discussie. De betekenis van de Lima-ambtstekst voor de voortgang van de oecumene en de doorwerking in de Nederlandse SoW-kerken [Diss.]. Delft: Eburon (pdf, 3M).
1996
‘Van top tot teen. Lezing over ‘Congregationalisme en Ambt’, uitgesproken tijdens een Symposium ter gelegenheid van het afscheid van Drs M. Nijkamp als rector van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland op 25 november 1995’. In: A.C. Louwerse (red.), Van top tot teen. Een drietal lezingen over Congregationalisme en ambt . Velp: Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland (pdf, 271K).
1994
‘Alsof geloof organiseerbaar is. ‘Mensen en structuren’ ademt sfeer van maakbaarheid’. Centraal Weekblad 42/34, 9 (pdf, 86K).
1993
‘‘Lang leve het ambt!’’. Predikant & Samenleving 70/8, 5-6 (pdf, 66K).
1993
‘De Gelijkenis van de bijenkorf’. Predikant & Samenleving 70/7, 9-10 (pdf, 270K).