foto MG Margriet Gosker

English

Hongarije

Hungary

Onder deze rubriek vindt u een aantal publicaties, die in verband staan met de Hongaarse contacten van Margriet Gosker en Ferenc Postma.

Intro on Hungary

Hieronder vindt u de publicaties die u kunt downloaden.
Raadpleeg voor een compleet overzicht mijn Bibliografie (PDF).

Listed below are the publications that are currently available in PDF.
Please feel free to download my full bibliography (PDF).

2018
‘Ref Szemle 2018-II VU expositie’. (pdf, 807K).
2018
‘Academisch drukwerk uit Franeker geëxposeerd in Vrije Universiteit’. Friesch Dagblad, 8 (pdf, 158K).
2017
‘Eros vár a mi istenünk ’. Sárospataki Füzetek, 29-44 (pdf, 698K).
2017
‘Reformatiejubileum Kolozsvár’. (pdf, 470K).
2015
(met István Monok) (red.) Peregrinus sum. Studies in History of Hungarian-Dutch Cultural Relations in Honour of Ferenc Postma on the Occasion of his 70th Birthday. Budapest / Amsterdam (pdf, 11M). [Recensie door Magda van der Ende, pdf of online].
2014
‘Honing uit Hongarije voor iedereen te geef’. Christelijk Weekblad/17 oktober, 12 (pdf, 2M).
2014
‘De voetreis van Hongaarse studenten naar Nederland’. Lezing Harderwijk, 15 maart 2014 (pdf, 2M).
2011
‘Zur Gemeinschaft berufen, der Gerechtigkeit verpflichtet. Die neue reformierte Weltgemeinschaft’. In: Adorjáni Zsoltán (ed.), Studia Doctorum Theologiae Protestantis, A Kolozsvári protestáns teológia kutatóintézetének kötetei I Emlékkötet A 70 Éves GERÉB ZSOLT Tiszteletére, Kolozsvár, 409-426 (pdf, 543K).
2011
‘Book review: Glen Randolph Robertson, The Romani People and Selected Churches in Slovakia. A Description, Analysis and Interpretation of their Relations (1989-2007), Mission 49, Zoetermeer: Boekencentrum 2009’. Exchange 40, 219-222 (pdf, 200K).
2011
(met Ferenc Postma) ‘Als ballingen aan de boorden van de Amstel’. In: W. van Galen en P. van Gulik (ed.), Beurtgezangen voor Gerrit Hartvelt t.g.v. zijn 90-ste verjaardag, 27-30 (pdf, 473K).
2010
‘Book review: László Gonda., The Service of Evangelism, the Evangelism of Service: the Influence of John R. Mott, Hendrik Kraemer, Willem A.Visser ‘t Hooft and Johannes Hoekendijk on the Development of the Understanding of Mission 48, Zoetermeer: Boekencentrum 2008’. Exchange 39, 293-295 (pdf, 196K).
2008
‘Book Review: Álmos Ete Sípos: ‘Bittet den Herrn der Ernte’. Gyula Forgács (1879-1941). Pionier der ungarischen reformierten inneren Mission, Mission 41, Zoetermeer: Boekencentrum 2007’. Exchange 37, 100-102 (pdf, 46K).
2006
‘Die Gemeinde und das Ringen um Einheit und Wahrheit. Apostelgeschichte 15’. In: Adorjáni Zoltán (Hg.), Emlékkönyv Tökés István kilencvenedik születéssnapjára (Festschrift für Prof. István Tökés), Kolozsvár, 117-128 (pdf, 274K).
2005
‘Hongaren eren Nederlanders’. Centraal Weekblad/11 nov, 8 (pdf, 2M).
2005
‘Geroepen zijn is niet altijd leuk’. Centraal Weekblad 53/46, 12 (pdf, 2M).
2003
‘Duo Ligna Crucis Domini. Het kruishout van Christus, het offerhout van Isaäk, het hout van de weduwe van Sarfath’. In: ספר לכבוד Tanulmánykötet Marjovszky Tibor 50. Születésnapja alkalmából, Budapest, 82-99 (pdf, 892K).
2000
Margreet Hogeterp, ‘’Een bisschop is daar heel gewoon’. Gereformeerd predikant promoveert aan Hongaarse universiteit’. Centraal Weekblad/27 okt., 5 (pdf, 2M).