foto MG Margriet Gosker

English

Miscellanea

Uncategorized Publications

Onder deze rubriek vindt u enkele vruchten van Margriet Goskers jarenlange betrokkenheid bij het vredeswerk en het blad Junge Kirche. Zij maakte deel uit van de Wailing Wall for Peace in Keulen. Zij was/is redactielid van diverse kerkbladen. Zij publiceert niet alleen wetenschappelijk, maar ook journalistiek en actueel op kerkelijk gebied.

Intro on uncategorized

Hieronder vindt u de publicaties die u kunt downloaden.
Raadpleeg voor een compleet overzicht mijn Bibliografie (PDF).

Listed below are the publications that are currently available in PDF.
Please feel free to download my full bibliography (PDF).

2018
‘Niemand die de hand aan den ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter hem ligt, is geschikt voor het koninkrijk Gods’. (pdf, 4M). [David en Johannis].
2015
(met István Monok) (red.) Peregrinus sum. Studies in History of Hungarian-Dutch Cultural Relations in Honour of Ferenc Postma on the Occasion of his 70th Birthday. Budapest / Amsterdam (pdf, 11M). [Recensie door Magda van der Ende, pdf of online].
2014
Jaarbrief 2104 van de Stichting Catharina Halkes Fonds (pdf, 401K).
2013
Marion Poll, ‘Wij zoeken niet, wij vinden’. Ferenc Postma en Margriet Gosker over 40 jaar boeken verzamelen. Amsterdam: Universiteitsbibliotheek VU, Bijzondere Collecties (pdf, 465K).
2013
‘Recensie van: M.J. Aalders, Heeft de slang gesproken? Het strijdbare leven van Dr. J.G. Geelkerken (1879-1960), Amsterdam 2013’. Christelijk Weekblad 61/41, 12 (pdf, 238K).
2013
Catharina Halkes Fonds – Jaarbrief 2013 (pdf, 443K).
2013
De Boxmeerse vaart (pdf, 1M).
2013
‘Bevrijding’. Open Deur/maart, 2-3 (pdf, 4M).
2012
Catharina Halkes Fonds – Jaarbrief 2012 (pdf, 434K).
2012
‘Wie was Calvijn?’. (pdf, 734K).
2011
Catharina Halkes Fonds – Jaarbrief 2011 (pdf, 496K).
2011
(met Ferenc Postma) ‘Als ballingen aan de boorden van de Amstel’. In: W. van Galen en P. van Gulik (ed.), Beurtgezangen voor Gerrit Hartvelt t.g.v. zijn 90-ste verjaardag, 27-30 (pdf, 473K).
2008
‘Glaube, Macht und Freiheitskämpfe. Ein neues Buch über 500 Jahre Protestantismus im Rheinland aus Niederländischer Sicht’. Junge Kirche/3, 71-72 (pdf, 237K).
2007
‘Parakleet is meer dan een trooster’. Centraal weekblad/25 mei, 8 (pdf, 2M).
2004
‘Strijden om eenheid en waarheid’. Centraal weekblad/6 aug., 13 (pdf, 1M).
2004
‘En heilig is zijn naam… (Lucas 1:50)’. In gesprek. Werk- en informatieblad van de gereformeerde vrouwenbond 62/nov.-dec., 4-5 (pdf, 3M).
2003
‘Saving Precious Lives’. Conscience. A News Journal of Catholic Opinion 23/4, 36 (pdf, 31K).
2002
‘Amsterdam, eine multireligiöse und multikulturelle Stadt’. Junge Kirche 63, 13-17 (pdf, 205K).
2000
‘Zwischenruf’. Junge Kirche 61/9, 473-474 (pdf, 30K).
1999
‘Belronde’. Centraal Weekblad 47/9, 3 (pdf, 29K).
1996
(red.) Vrede rondom. Teksten en gedachten over vrede en onvrede ontleend aan de “Klaagmuur voor de vrede”. Zoetermeer: Boekencentrum (pdf, 947K).
1996
‘Gewaltfrei gegen Goliath. Predigt über 1 Samuel 17’. Junge Kirche 57, 594-596 (pdf, 354K).
1995
(red.) Een boek heeft een rug. Studies voor Ferenc Postma op het grensgebied van theologie, bibliofilie en universiteitsgeschiedenis ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag. Zoetermeer: Boekencentrum (pdf, 2M).
1994
‘Alsof geloof organiseerbaar is. ‘Mensen en structuren’ ademt sfeer van maakbaarheid’. Centraal Weekblad 42/34, 9 (pdf, 86K).
1992
Geboorte vieren. Kampen: Kok (pdf, 417K).