foto MG Margriet Gosker

English

Over de oecumene

On Ecumenism

Onder deze rubriek zijn Margriet Goskers belangrijkste publicaties op het gebied van de Oecumene te vinden.

Intro on Ecumenism

Hieronder vindt u de publicaties die u kunt downloaden.
Raadpleeg voor een compleet overzicht mijn Bibliografie (PDF).

Listed below are the publications that are currently available in PDF.
Please feel free to download my full bibliography (PDF).

2019
(met Yosé Höhne Sparborth) ‘Twaalf brieven over Maria Deel I’. Mariënburg Magazine, 20-23 (pdf, 4M).
2019
‘Book Review of "A Reformed Voice in the Ecumenical Discussion" by M. E. Brinkman’. The Ecumenical Review, 806-807: John Wiley & Sons Ltd. (pdf, 65K).
2018
‘Vijftig jaar Raad van Kerken in Nederland: Waar zijn we nu?’. (pdf, 484K).
2017
‘Samen op weg - Gaandeweg een’. Perspectief, Internettijdschrift van de Katholieke Vereniging voor Oecumene (pdf, 230K).
2016
‘Jubileum Reformatie’. Oecumenisch bulletin/zomer (pdf, 318K).
2016
‘Oecumenische kantjes’. de Website van de Raad van Kerken in Nederland (pdf, 161K).
2016
Jan Kas, ‘‘Laten zien dat protestantisme relevant is voor nu’’. Kerkinformatie/243, 5-7 (pdf, 823K).
2015
‘500 jaar Protestantisme Veelkleurigheid en eenheid’. Internettijdschrift Perspectief van de Katholieke Vereniging voor Oecumene/31, 33-40 (pdf, 415K).
2015
(met Mieke Hoogkamp) ‘Gereformeerden in Gennep waren geen scherpslijpers’. Christelijk Weekblad 63/22, 4-5 (pdf, 117K).
2015
‘Trinitatis, of de dans van de Drie-enige’. Christelijk Weekblad 11/5, 6 (pdf, 242K).
2015
‘Zeven brieven’. Oecumenisch Bulletin 30/1, 11-12 (pdf, 779K).
2015
‘Voeten wassen’. : Mariënburgvereniging (pdf, 80K) [Lees online].
2015
‘Mijn tweede preek’. (pdf, 1M).
2015
‘Allemaal bij Jezus horen en toch zo verdeeld zijn, dat kan niet kloppen en dat snapt een kind’. : Katholieke Vereniging voor Oecumene (pdf, 199K) [Lees online].
2014
‘To be male is less important than it seems to be. Catholicity and Gender focussing on: the Ordination of Women’. (pdf, 122K).
2014
‘Boekbespreking: W.G. Rusch (red.) The Witness of Bartholomew I: Ecumenical Patriarch, Grand Rapids: Eerdmans 2013’. Tijdschrift voor Theologie 54/1, 106 (pdf, 401K).
2014
‘Raaf, waart ge braaf?’. /25 03 2014 (pdf, 215K) [Lees online].
2014
Dr. Martin Hein zum 60. Geburtstag. Venlo: eigen beheer (pdf, 5M).
2013
‘Samenvatting van en reflectie op hoofdstuk 2 van ‘The Church: towards a common vision’’. Lezing Studiedag Raad van Kerken, 15 maart 2013, Amersfoort (pdf, 94K).
2013
‘Reactie PKN op aftreden Paus – Niet chique’. Oecumenisch Forum voor Katholiciteit (pdf, 964K).
2012
‘Wie was Calvijn?’. (pdf, 734K).
2011
‘This is our family. Communion and Justice as a Reformed Concept’. Lezing Symposium ‘Het christelijke gezin in de huidige samenleving’, 10-12 oktober 2011, Oradea (Roemenië) (pdf, 2M).
2010
(red.) A Man for All Seasons. Essays in Recognition of the Work of Richard van Houten for the Reformed Ecumenical Council 1987-2010. Grand Rapids: Reformed Ecumenical Council (pdf, 1M).
2009
‘Calvinus Oecumenicus’. Lezing Debatavond over Calvijn, Radboud Universiteit Nijmegen, 3 maart 2009 (pdf, 293K).
2008
‘De oecumene leeft… leeft de oecumene?’. MV-NU/3, 5-7 (pdf, 5M).
2007
‘Wat hebben de Nederlandse kerken met het Limarapport gedaan?’. (pdf, 102K).
2007
‘Column’. Radioprogramma Schepper & Co (pdf, 2M).
2007
Elly van der Weij, ‘Een warm hart voor de oecumene’. Mariaweide nieuwsbrief/dec., 2-3 (pdf, 3M).
2007
‘De kerken moeten nu hun huiswerk gaan maken’. MV-NU/4, 18-19 (pdf, 4M).
2007
‘Biddend werken’. Centraal Weekblad 55/48, 10 (pdf, 2M).
2007
‘Eerlijke handel’. Centraal Weekblad 55/47, 10 (pdf, 2M).
2007
‘Klimaatverandering’. Centraal Weekblad 55/46, 10 (pdf, 2M).
2007
‘Millenniumdoelen’. Centraal Weekblad 55/45, 10 (pdf, 1M).
2007
‘Stimulans’. Centraal Weekblad 55/44, 10 (pdf, 2M).
2007
‘Serieuze gastvrijheid’. Centraal Weekblad 55/43, 10 (pdf, 1M).
2007
‘(EEA3)’. Centraal Weekblad 55/42, 10 (pdf, 2M).
2007
‘Doorgaan’. Centraal Weekblad 55/41, 10 (pdf, 2M).
2007
‘Over dopen’. Centraal Weekblad 55/40, 10 (pdf, 2M).
2007
‘EEA3, 159-07’. Centraal Weekblad 55/39, 10 (pdf, 2M).
2007
‘Sibiu EEA3, een impressie’. Samen, 9 (pdf, 2M).
2007
‘Zondag van de Oecumene. Bidden voor - en werken aan eenheid onder de christenen’. Kerk onderweg. Informatieblad voor de Venlose kerken 14/2, 3-4 (pdf, 3M).
2007
‘“Heus, na elke schemering komt een dageraad en op elke winter volgt een lente.” – Interview met Ineke Bakker’. MV-NU 24/2, 2-4 (pdf, 4M).
2006
‘Oecumenisch enthousiasme en nieuwe geloofsinspiratie’. MV-NU 23/1, 1-2 (pdf, 3M).
2006
‘“Humor hoort ook bij het geloof” – Interview met Wies Stael-Merkx’. MV-NU 23/2, 1-2 (pdf, 3M).
2006
‘Kerk is in wezen uitnodiging – Interview met Abt Ton Baeten’. MV-NU 23/3, 1-3 (pdf, 5M).
2005
‘Het geheim van Roger Schutz’. MV-NU/4, 3 (pdf, 2M).
2005
‘“Mensen gaan vóór regels” – Interview met Adrie de Jong’. MV-NU 22/3, 1-2 (pdf, 3M).
2005
‘Ondanks de chaos hoop houden – Interview met Anton Houtepen’. MV-NU 22/5, 4-5 (pdf, 3M).
2004
‘Strijden om eenheid en waarheid’. Centraal weekblad/6 aug., 13 (pdf, 1M).
2004
‘Het is een klus, maar ik doe het met vreugde – Interview met Dominicus Ignatius Brügemann’. MV-NU 21/2, 1-2 (pdf, 3M).
2004
‘An Ecumenical Bishop, Yes or No? A Reaction to J. Kronenburg’. In: F.L. Bakker (ed.), Rethinking Ecumenism. Strategies for the 21st Century, Zoetermeer, 201-209 (pdf, 123K).
2004
‘Over Episcopus Oecumenicus’. Lezing Symposium 21 jan 2004 door de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Utrecht (pdf, 64K).
2003
‘Das ökumenische Gespräch über Eucharistische Gastfreundschaft in den Niederlanden’. In: J. Brosseder / H.-G. Link (Hg.), Eucharistische Gastfreundschaft. Ein Plädoyer evangelischer und katholischer Theologen, Neukirchen: Neukirchener Verlagshaus, 159-163 (pdf, 104K).
2002
‘Waarom reageren Nederlandse protestanten vaak zo allergisch op de bisschop?’. In: B.J. Aalbers en P. Nissen, De bisschop. Kerkscheidend of kerkverenigend?, Delft: Eburon, 93-101 (pdf, 86K).
2000
Het ambt in de oecumenische discussie. De betekenis van de Lima-ambtstekst voor de voortgang van de oecumene en de doorwerking in de Nederlandse SoW-kerken [Diss.]. Delft: Eburon (pdf, 3M).
1997
‘Aspecten van koinonia’. In: J. Beumer en A. Houtepen (red.), Kerk voor de nieuwe eeuw. Verkenningen in kerk, cultuur en oecumene, Zoetermeer: Boekencentrum, 155-164 (pdf, 217K).